• +90 212 403 04 96

Hakkımızda

Adlone Danışmanlık Almanya başta olmak üzere Avrupaya açılan kapınız...

Devamı

İletişim

Yurt Dışında Şirket Şubesi Açmak İçin Gerekenler

Almanyada Şirket Kurmak

Yurt Dışında Şirket Şubesi Açmak İçin Gerekenler

YURTDIŞINDA ŞUBE AÇMAK 
Yurt Dışında Şube açılması: 

Yurt dışında şube açmayı düşünen firmalar doğrudan doğruya Maliye Bakanlığına başvururlar. Bakanlık talebi inceler, sonuca bağlar ve gereken izni verir. 

Yurt dışında şube açmak isteyen firmalar öncelikle Maliye Bakanlığına hitaben bir dilekçe yazarlar ve aşağıdaki konular hakkında bilgi verirler; 

a) Firmanın ismi, 
b) Kuruluş tarihi, 
c) Ticaret siciline kayıt tarih ve numarası, 
d) Ödenmiş sermayesi, 
e) Şahıs firması ise sahibinin adı ve soyadı. 
f) Firma ortaklık ise, adi ve kolektif ortaklıklarda bütün ortakların, komandit ortaklıklarda komandite ortakların ad ve soyadları ile kar/zarara katılma oranları, limited, anonim ve kooperatif ortaklıklarda yöneticilerin ad ve soyadları, 
g) Son beş yıllık kar/zarar miktarı, 
h) Firmanın daha önce yurt dışında açılmış temsilcilikleri varsa, bunların yeri, verilmiş izin tarih ve sayısı, son beş yılda bunlara tahsis edilen dövizler, 
i) Yurt dışında yeni açılacak temsilciliğin ilk kuruluş giderleri ile yıllık kira, personel genel giderlerini ayrı ayrı göstermek suretiyle talep edilen toplam döviz miktarı, 
j) Talebin incelenmesinde yararlı görülecek diğer önemli noktalar. 

Ekler: 

1-Yurt dışında temsilcilik açılmasının nedenlerini, sağlayacağı yararları elde edilmesi muhtemel döviz gelirleri tahminlerini kapsayan bir inceleme, 
2-Son iki yıla ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri

Whatsapp