Almanya'da Evlilik İşlemleri

Almanya'da Evlilik İşlemleri

Almanya'da Evlilik İşlemleri

Almanya’da Evlilik Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Almanya’da Evlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Adlone Consulting: Almanya'da evlenecek kişilerden biri veya şahitlik edecek kişilerden herhangi biri Almanca bilmiyorsa, nikâhta tercüman bulundurulması zorunludur. Tercüman masraflarını evlenen çift karşılamaktadır.

Almanya’da evlenmek üzere Almanya’ya giriş yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Alman vizesi almaları gerekmektedir. 

Aşağıda belirtilen maddeler Berlin 1 No’lu nüfus müdürlüğünün talep ettiği evraklardır. Başka bir nüfus müdürlüğünden yaptıracağınız işlemlerde nüfus müdürlüğünü arayarak gerekli evrakları tespit etmeniz gerekmektedir.

Almanca olmayan belgeler Almanca tercüme edilip onaylı bir şekilde teslim edilmelidir.

Aşağıdaki belgeler kişisel durumlara göre değiştiği için herkesin kendi durumuna göre belge temin etmesi gerekir: 

  1. Nişanlılardan diğerine ait bilgileri de içinde barındıran eksiksiz doldurulmuş ve imzaları atılmış evlenme bildirimi belgesi gerekmektedir.
  2. Evleneceklerden biri başka bir yerde doğmuşsa uluslararası geçerli bir doğum kayıt örneği gereklidir. Formül A
  3. Kişiler ait pasaportların tasdikli fotokopileri gerekmektedir.
  4. Vatandaşlık belgesi de olması gereken belgelerden(vatandaşlığa alınma belgesi)
  5. Eleneceklerden biri daha önce bir evlilik yapmışsa o evliliğe dair bir belge gerekir. Formül B
  6. Evlenecek adaylardan biri daha önce bir evlilik yaptıysa o evliliğin bittiğine dair belgeler gereklidir. Ölüm belgesi veya boşanma kararı tercümeli ve kesinleşme şerhi ile birlikte ibraz edilmelidir.
  7. Nişanlılardan biri daha evvel bir evlilik yapmış ve boşanmış ise Yetkili Alman Eyalet Adalet Dairesi’nden alınan yabancı boşanma kararına ilişkin tanıma belgesi
  8. İkamet ettikleri veya yerleşme belgesi  (ikamet değişikliği yapanların ikametini iptal ettirdiklerine dair belge)
  9. Evleneceklerin çocukları varsa, ortak çocuklara ait doğum kayıt belgeleri.
  10. Evleneceklerden biri Türk ise Türkiye nüfus müdürlüğünden alınan bir evlilik belgesi gereklidir.