Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi

                                                                                 SAĞLIK TURİZMİ 

SAĞLIK TURİZMİ NEDİR? 

İnsanlar son zamanlarda sağlıklarıyla ilgili hem daha iyi bir tedavi almak hem de maliyet açısından daha düşük fiyatlara tedavilerini gerçekleştirmek için farklı ülkelere seyahat etmektedirler. Sağlık açısından kişilerin tedavilerini başka ülkelerde gerçekleştirmek için yaptıkları seyahatlere Sağlık Turizmi denir. Sağlık turizmindeki hareketlilik sağlık kuruluşlarının da büyüyüp gelişmesine olanak sağlamıştır. 

 

SAĞLIK TURİZMİ ÇEŞİTLERİ? 

 1. Medikal Turizm 

 1. Termal Turizm 

 1. Engelli Turizmi 

 1. Yaşlı Turizmi 

 

 1. MEDİKAL TURİZM: Tıp turizmi de denilmektedir. Medikal turizm kişinin sadece tedavi amaçlı başka bir ülkeye ziyaretidir. İnsanların sağlık açısından başka ülkeleri tercih etmelerinin birçok sebebi olabilir. Tedavinin kendi ülkelerinde çok pahalı olması, sağlık masraflarının sağlık sigortası kapsamına girmemesi ya da çok azının karşılanması, kendi ülkelerinde hastane ve imkanların kısıtlı olması, uzun bekleme sıralarının bulunması ve sağlık hizmetlerinin kalitesiz olması gibi etkenler başka ülkelere talebi artırmaktadır. Ayrıca insanlar seyahat edeceği ülkenin koşullarına, tedavi ve rehabilite şartlarına da bakmaktadır.  

 

Medikal turizmin bir ülkede gelişebilmesi için hangi ülkeye gidilmişse o ülkenin sağlık hizmetlerinin, bireyin geldiği ülkedeki sağlık standartlarından daha iyi olması gerekir. Medikal turizm ile istediğiniz ülkede daha iyi standartlarda tedavi görüp ameliyat olabilirsiniz. 

 

 1. TERMAL TURİZM : İnsanların çok eskilerden bu yana bazı rahatsızlarını termal su kaynakları ile çözebildikleri bilinmektedir. Günümüzde bu dahada gelişmiş olup turistik açıdan da rağbet görmektedir. Son zamanlarda termal turizm gelişerek SPA, yosun tedavisi, çamur banyoları şifalı taşlarla masaj ve tedaviler şeklinde kendini göstermektedir. SPA sudan gelen iyilik, Wellness ise akıl ve vücut zindeliği demektir. Son yıllarda özellikle popüler olan SPA & Wellness turizmi ülkemizde de birçok zincir otelin içerisinde bulunmaktadır ve oldukça popülerdir. Türkiye Termal turizm konusunda hem coğrafi konumu hem de hizmetleri açısından önemli bir yerde bulunmaktadır. 

 

Yine son yıllarda Anti-Aging uygulamaları da yaygındır. Anti-aging ile sağlıklı yaşlanma, yaşlanmanın kontrolü, hormonal düzensizlikler gibi olaylar kontrol edilirken bunlar kadın ve erkeklerde ayrı ayrı ele alınmaktadır. Yani bu sayede yaşlanma kontrol edilmektedir. Anti- Aging uygulamaları antioksidanlar, masaj, egzersiz, aromaterapi, akupunktur, hipnoz gibi olaylardır. 

 

 1. ENGELLİ TURİZMİ : Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) verilerine göre toplumların yaklaşık %10 unu engelli kişiler oluşturmaktadır. Bazı toplumlarda engelli kişiler halen bir alt sınıf olarak görülmektedir. Günümüzde hemen her şey artık engelli vatandaşların da kullanabileceği şekilde tasarlanmaktadır. Ulaşımda kolaylıkların sağlanması engelli kişilerin başka ülke ve bölgelere seyahat etmesini ve istediği yerde tedavi olabilmelerini, istediği rehabilitasyon merkezine gidebilmelerinin önünü açmıştır.  

 

Bölgelerdeki tasarımların farklı engellere sahip kişiler tarafından kullanılabilir olması, kişilerin yeteneklerine elverişli olması, kolay anlaşılabilir olması, kullanımının kolay olması, kazara oluşabilecek tehlikeli sonuçları en aza indirgemesi engelsiz turizmin en önemli prensipleri arasındadır.  

 

 1. YAŞLI TURİZMİ : Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük sorun yaşlı nüfus artışıdır. Yaşlı nüfus artışı üretken nüfusun çalışması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Buna bağlı olarak yaşlı bireyler ev ortamında bakılamamakta dışarıdan bakım hizmeti almak zorunda kalmaktadırlar. Yaşlılar için ideal ve aktif yaşam koşullarının sağlandığı bakım evleri günümüzde faaliyetlerini artırarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak her ülkedeki bakım evleri maliyet, hizmet ve zaman açısından kişilere hitap etmemekte ve çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda ise yaşlı bireyler koşulların çok daha iyi olduğu ülkeleri tercih etmekte ve geri kalan yaşamlarını böyle ideal bakım evlerinde geçirmek istemektedir. 

 

Günümüz yaşlılarının üretken oldukları zaman diliminde yaptıklarının karşılığını şimdi onlara en iyi şekilde verebilmek için kendi bünyelerinde yapamadıklarını diğer ülkelere gönderimlerine izin vererek gerçekleştirmektedirler. 

 

Ülkemizin yaşlı bakımı ile ilgili sağlayabileceği olanaklar ;  

 • Rehabilitasyon ve tedavi öncelikli yaşlı bakımı 

 • Kronik hastalıklara sahip yaşlı bakımı 

 • Termal dönem yaşlı bakımı 

 • Sağlıklı yaşlı bakımı  

şeklindedir.  

 

Gelişmiş ülkelerin sağlıklı yaşlanmanın gerçekleştirilmesi için adımlar atması ve bu konu hakkında ciddi politikalar geliştirmesi gerekiyor. Yani yaşlılarımızın emeklilik günlerini, tedavi ve rehabilitasyonlarını istedikleri yerde rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Ülkemizin; sağlık hizmet maliyetlerinin birçok ülkeye göre daha düşük olması, iklimi, coğrafi konumu, eğitimli ve üst düzey sağlık çalışanları sağlık turizminde ön planda olmasını sağlamaktadır. Bir ülkede sağlıkla ilgili faaliyetler ne kadar fazla ise o ülkeye yılın her ayında turist girişi olur. Bu bağlamda sağlık turizmi özellikle son yıllarda o ülkenin kalkınmasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Bizi Takip Edin

Sosyal Medyada Paylaş