İngiltere'de Şirket Kurmak

İngiltere'de Şirket Kurmak

İngiltere'de Şirket Kurmak

Türkiye’de geçerli olan şirket türleri, İngiltere’deki şirket türlerine benzerdir.  İngiltere'de şirket kurmak için İngiltere'ye gelecek kimselerin yatırımcı vizesi alması gerekmektedir. Türk girişimcilerimizin öncelikle İngiltere’nin Ankara veya İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yatırımcı vizesi alması gerekir.  

İngiltere’de Şirket Türleri  

Şahıs Şirketi (Sole Trader)  

İngiltere’de şahıs şirketi sahibi tek başına işin sahibidir. Kar-zarar ve tüm borçlar kişisel sorumluluğundadır.  İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresine meslek kaydı yaptırmak yeterlidir. Gelir vergisi mükellefidir. 

Adi Ortaklık (Ordinary Partnership)  

Adi Ortaklık: Kâr amacıyla birleşmiş ve müşterek bir iş yapan kişiler arasındaki ilişkidir. Bir kurumsal veya şahıs şirketin aksine, adi ortaklık (Ordinary Partnership) ayrı bir tüzel kişilik değildir. Bu yüzden adi ortaklık ile kululan şirketler de 3. bir şahıs olur ve kişisel sorumluluğa sahiptir. 

Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership)  

İngiltere'deki bir diğer şirket türü sınırlı ortaklık (Limited Partnership) şirketidir. Bu şirketin faaliyete geçebilmesi için, aralarında en az bir kişi sınırlı olmak üzere bir kişiden fazla ortağın bir arada ortaklık kurmasıdır. Sınırlı Ortaklık ’ta ortaklar şirket yönetiminde yer almamak ve para çekmemek kaydıyla borçlara karşı taahhüt ettiği sermaye kadarı sorumludur. Ortaklar İngiltere Gelir ve Gümrük Vergi idaresine serbest meslek kaydı yaptırmak zorundadır. Ayrıca ortaklığın Companies House’a kayıt ettirilmesi zorunludur. Sınırlı Ortaklıkta ortaklar kişisel olarak gelir vergisi bildirisin de bulunurlar. 

Sınırlı Sorumlu Ortaklık (Limited Liability Partnership, LLP)  

Sınırlı sorumlu ortaklık (Limited Liability Partnership, LLP) şirketini açılabilmek için en az iki kişi ve sorumluluk yüklenmiş ortak bulunmalıdır. Diğer İngilterede şirket kurmak için açabileceğiniz şirket türlerine göre de daha az risk alınmaktadır.  

Şirketin borçlarını şahıslar değil, ortaklık sorumludur. Limited şirkete kısmen bezemektedir buda bu şirket türünü karmaşık hale getirmektedir. Ortaklar İngiltere Gelir ve Gümrük vergi idaresine, ortaklığın ise Companies House’a kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Ortaklar şahıs olarak gelir vergi bildirisinde bulunabilirler. 

Limited Şirket (Private Limited Company Ltd)  

Şirket ortaklarının sorumluluğu sahip olduğu hisselerin ödenmemiş miktarı ile sınırlıdır. Şirket adına hisse edinilebilir ve kişilerden bağımsızdır. Şirkette minimum bir direktörü ve bir şirket yazmanı bulunmalıdır. Limited Şirket direktörü ve Limited şirket yazmanı şahıs olabilir veya tüzel kişilerde olabilir.  

Şirketin her şirket türü gibi Companies House’a da kayıt olması gerekir. Şirketin faaliyete geçmesi için gerekli işlemleri sahıslar kendileri yapabilecekleri gibi, kuruluş firmaları (company formation agents) da bu gerekli işlemleri yapabilirler. Ticari konularla ilgili avukatlarda bu İngiltere'de şirket kurmak için gerekli işlemleri yapabilirler. 

Anonim Ltd. Şti. (Public Limited Company- Plc) 

Anonim Ltd. Şti. (Public Limited Compqany-  Plc) şirketi kurmak: Şirketin hisseleri menkul kıymetler borsası aracılığıyla dünyaya satılmak üzere sunulur. Üyelerin sorumluluğu sahip olduklqarı hisseler üzerinden ödenmemiş miktarda sınırlıdır. En az iki üyesi ve iki direktörü bulunması ve şirket sekreterinin kanunla belirlenmiş niteliklere sahip olması ve Companies House’a kayıp yaptırması gerekir. 

Garanti ile Sınırlanan Şti. (Limited by Guarantee) 

İngiltere’de garanti ile sınırlandırılmış Şti. şirketi kurmak. Tüzel kişilik gerektiren ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanılan bir şirket türüdür. 

Özel Sınırsız Şti. (Unlimited Company)  

 Üyelerin sorumluluğunda sınır yoktur. 

Yabancı Yatırımcılara Alternatif Şirket Türleri 

Şube Kurmak (Branch) 

Şirketin ticari faaliyet yapmak için oluşturduğu şubeyi maximum bir ay içinde kendi ülkesindeki ana şirketin bilgileri ile başvurmalıdır. Companies House’a da kayıt yaptırmak zorundadır. Kuracağınız şubenin kendi ana şubenizin kuruluş ve ortaklığı yapısı ile aynıdır. 

İş yeri (A Place of Business) 

İngiltere sınırları içinde belirli bir yerden işini yürütebiliyorsa ve bir limited şirketine sahip değilse ve yaptığı işler bir şube açmak için yeterli değilse, Companies House’a İş Yeri kaydı yaptırmak zorundadır. İş yeriniz faaliyete geçtikten sonra en geç 1 ay içinde Companies House’a bildirim yapılması gereklidir. Depo işletilmesi veya Firma Temsilcisi (Solo Representative) atanması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

İngiltere’deki Vergi Sistemi 

KDV 

Companies House’a serbest meslek kaydı yaptırmış çalışanlarının KDV kaydı yaptırması 85.000’yi geçene kadar zorunlu değildir. Tabi bu miktarı geçtikten sonra KDV kaydı yaptırmak zorundasınız. Kdv temel oranı %17.5’idi ancak bu oran 2011’ den sonra %20’ye çıkmıştır. 

Kurumlar Vergisi (Corporation Tax) 

Limited şirketlerin, gelirlerinden çalışan maaşları ve diğer giderler çıktıktan sonra geriye kalan net para üstünden gelen vergiye Kurumlar Vergisi (Corporation Tax) denir. 2021 yılı itibari ile belirlenen Kurumlar Vergisi (Corporation Tax) oranı %19’dur.

Sonuç itibariyle İngiltere'de şirket kurmak konusunda Adlone Consulting olarak sizlere destek olmaktayız. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizi Takip Edin

Sosyal Medyada Paylaş