Almanya'da Şube Açmak

Almanya'da Şube Açmak

Almanya'da Şube Açmak

                                                                              

Türkiye'de bulunan şirketiniz için  Almanya’da şube açmak mümkündür. Ancak bunun için Almanya’da ikamet ettiğiniz bir adresinizin olması gerekiyor. Başlangıçta gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Vize ve oturum izni ile ilgili Alman Hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmek gerekiyor. 

 

Almanyada şube açmak konusunda  bilinmesi gereken şeylerden biri açtığınız şube merkezdeki ana şirkete bağlıdır ve ana şirketin talimatları ile hareket edebilir. Şubede anlaşma ve iş sözleşmeleri yapılamaz bunların ana şirket ile yapılması gerekir. Almanya da kurulmuş bir şube ana şirketin hukukuna bağlıdır. 

 

Aslında şirket şubesi ana şirketi temsil eder. Banka hesabı açabilir, eleman çalıştırabilir, ticari görüşmeler ve fuarlara katılabilir ancak fatura çıkaramaz ve ticaret yapamaz. Bunların ana şirket tarafından yapılması gerekir. Eğer bir sermaye şirketi kurarsanız Almanya’da ticaret yapmanız mümkün olur. 

 

Almanya'da şube açmak konusunda bilinmesi gereken bir diğer şey Türkiye’de ki bir ana şirket Almanya’da farklı şekilde şubeler kurabilir. Bunlar yan şirket, temsilcilik, bağlı ve bağımsız şube şeklindedir. 

 

YAN ŞİRKET 

 

Şirket payının çoğuna sahip olan Almanya’da açılan ve Alman hukukuna uyumlu olan bir şirket türüdür. Kendi tüzel kişiliği vardır ve ana şirketten bağımsızdır. Genellikle GmbH ve AG yan şirketler için en fazla tercih edilen şirket modelleridir. 

 

BAĞLI ŞUBE 

 

Bu şube tamamen ana şirkete bağlı olarak faaliyet gösterir. Kendisi tek başına ticari faaliyet yürütemez. Ana şirket için gereken hazırlık ve organizasyon işlerini yürütür. 

 

BAĞIMSIZ ŞUBE 

 

Yer olarak ana şirketten bağımsız ancak hukuki olarak ana şirkete hala bağlı olan kendisine ait hukuki bir kişiliği olmayan şirket türüdür. Faaliyet alanı merkezle bağlantılıdır ancak faaliyetlerini ayrı bir ofis, ayrı bir banka hesabı ve ayrı bir muhasebeci ile yürütebilir. Alman şirketler hukukuna uyumlu olmalıdır. 

 

TEMSİLCİLİK 

 

Ticaret siciline kaydı gerekmeyen Almanya’da tanıtım, reklam, piyasa araştırması yapabilen bir birimdir. Aynı zamanda temsilcilikler showroom kurabilir, fuarlara katılabilir ana şirket adına görüşmeler yapabilir. Ancak merkezden gelen talimatlara göre hareket eder. Gerekli bütün anlaşma ve sözleşmeler ana şirket üzerinden yürütülmelidir. 

 

ALMANYA’DA ŞİRKET ŞUBESİ AÇMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR 

 

  • Şirketin Almanya’da ki ikameti 

  • Ana şirketin Şirket sözleşmesi 

  • Ana şirketin Vergi levhası 

  • Ana şirketin ticaret ve sicil kayıt belgesi 

  • Ana şirketin resmi gazete sureti, faaliyet belgesi, vergi levhası  

  • Şirketteki yönetimde karar sahibi olan kişilerin imza sirküleri 

 

Bu belgeler Türkiye’de ki noter tarafından onaylanmalı ve valilik veya kaymakamlık tarafından gerçekliği tasdik edilerek başka ülkede kullanılmasının onaylanması gerekmektedir. 

 

Yukarıda belirtilmiş olan belgeler Almanya’da tanınmış yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilip onaylanmalıdır. Tercümeler onaylandıktan sonra notere gönderilir noter ise sulh mahkemesine göndererek şubenin resmileşmesi için başvuru yapılmış olur.  

 

Resmileşmeden sonra faaliyet belgesi alınır ve şube hizmet vermeye başlar. 

 

Şube Almanya’da ticaret yapamadığı için Alman vergi mükellefine girmez yani Alman hükümetine vergi ödemez. Şubenin yapmış olduğu giderler KDV şeklinde ödenmiş ise yetkili vergi dairesinden KDV bütünü talep edilir ve ödenmiş KDV belli bir süre içinde şubenin hesabına havale edilir. 

 

Şube Almanya’da vergi mükellefi olmasa da Alman vergi mevzuatına göre işletmenin muhasebesinin çıkarılması gerekir. Vergi dairesi şubenin doğru bir şekilde faaliyet gösterip göstermediğini, öne sürülen KDV nin doğruluğunu ve ticaret yapmadığını doğrulamak ister. Diğer bir mevzu ise Almanya’da tanınmış bir yeminli mali müşavirin Türkiye’de ki ana şirket için mali tabloları çıkarması, raporlandırması ve ana şirkete göndermesi gerekir. Bu sayede eğer şube zarar etmişse Türkiye’de ki ana şirket bu zararı vergiye tabi tutulacak kârından düşebilir. 

 

 

Almanya'da  şube açmak için daha detaylı ve güvenilir bilgiler almak istiyorsanız danışmanlık şirketimiz Adlone Consulting Danışmanlık hizmetinizde olacaktır. Bunca işlemle uğraşmak istemiyorsanız yada zamanınız yoksa hukuki çerçevede  hizmet için bizimle iletişime geçebilirsiniz.